Reklamasjon

Takk for at du gir din tilbakemelding på våre produkter. For at Kebony skal kunne behandle en reklamasjon så må vi både ha informasjon som gjør oss i stand til å evaluere mulig årsak og også informasjon som gjør at vi kan komme med en løsning. Uten denne informasjonen kan vi ikke behandle reklamasjonen. Et produkt som har en synlig feil når det ble installert, må anses som akseptert.

 

- Vi trenger detaljbilder av det som reklameres på og helst et helhetsbilde av installasjonen.
- Din kontaktinfo, når og hvor du har kjøpt materialet, hvem som har installert og hvor.
- Hvis mulig, vennligst oppgi originalt pakkenummer.

 

Kebony gjør først en evaluering basert på innsendt dokumentasjon, finner vi noe som indikerer mangel ved produktet vil vi komme med en løsning. Mangler som følger av feil montering eller bruk er ikke reklamasjonsberettiget.

 

Husk at Kebony er som et vanlig treverk som vil gråne med sol og regn og det vil være noe bevegelse som vil gi overflatesprekker og mindre endesprekk. Det vil være fargeforskjeller avhengig av værbelastning. Kebony er naturvennlig og trenger kun vask når den er skitten. Se for øvrig vår FDV for hva du kan forvente av overflaten.

 

Reklamasjonsgang

 

Når du har registrert en reklamasjon med nødvendig dokumentasjon så vil du få en bekreftelse på at den er mottatt og en lenke tilbake til skjemaet og til en meldingsportal hvor du kan kommunisere direkte med den som behandler saken. Her vil også evaluering og konklusjon og evt løsningsforslag bli lagt inn og lenke sendt den registrerte epost-adressen slik at det er lettere å følge.

 

Din registrering er unik og kontaktinformasjonen din brukes kun i forbindelse med denne saken. Du vil ikke få noen form for reklame fra oss eller andre som følge av registreringen, uten at du evt ber om det spesielt.

 

 

Contact information

Installasjons adresse

Purchase information

Bilder

You can select up to 20 media items (20 left).

Bevis for kjøp/kvittering